Menu
Login:      Heslo:       Přihlásit

Výstupy projektu

Projekt je obsahově rozdělen do pěti etap, které se vzájemně doplňují a navazují na sebe. Harmonogram řešení projektu je znázorněn v následující tab. 1, ve které jsou současně vyznačeny hlavní plánované výstupy projektu a roky jejich uplatnění.

Etapa 2018 2019 2020 2021 2022
1.1 Dokumentace a evidence technického kulturního dědictví na LVVC
R
1.2 Identifikace ohroženého technického kulturního dědictví na LVVC Gfunk
1.3 Mapování technického kulturního dědictví na LVVC
Nmap
2.1 Prezentace a zpřístupnění technického kulturního dědictví na LVVC A
2.2 Uspořádání výstavy Ekrit

Legenda hlavních výstupů projektu:
R – software
Gfunk – funkční vzorek
Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem
A – audiovizuální tvorba
Ekrit - uspořádání výstavy s kritickým katalogem

R – software: „Dokumentace a evidence technického kulturního dědictví na Labsko-vltavské vodní cestě“
Vývoj softwarového nástroje pro dokumentaci a evidenci technického dědictví za využití moderních technologií s možností sdílení informačních zdrojů kompetentních organizací v oblasti správy, provozu a údržby technického dědictví na Labsko-vltavské vodní cestě. Software bude sestrojen na bázi expertního systému s možností sdílení informací webovým rozhraním s různými uživatelskými a administrátorskými úrovněmi (právo vkládat data, editovat, prohlížet).

Gfunk – funkční vzorek: „Optimalizace hydraulické funkce zdymadla s ohledem na jeho kulturně – historický charakter“
Funkční vzorek bude optimalizovat návrh rekonstrukce stávajícího historického zdymadla. Podstata bude spočívat v optimalizaci jeho nautické a hydraulické funkce se současným zachováním historické hodnoty.

Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem: „Mapování technického dědictví na Labsko-vltavské vodní cestě“
Mapa s odborným obsahem se znázorněním historického vývoje technických úprav Labsko-vltavské vodní cesty.

A – audiovizuální tvorba: „Technické dědictví na Labsko-vltavské vodní cestě“
Audiovizuálního DVD a webová prezentace. Výsledek bude integrovat výzkumné aktivity řešené v rámci cíle č. 1 projektu.

Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem: „Technické kulturní dědictví na Labsko-vltavské vodní cestě“
Výstava bude mapovat historický vývoj návrhu zdymadel na LVVC, jejich funkční principy a technologické prvky. Součástí uspořádání výstavy bude vydání kritického katalogu.


Uplatněné vedlejší výstupy projektu:

D – článek ve sborníku