Menu
Login:      Heslo:       Přihlásit

O projektu

Projekt „Dokumentace a prezentace technického kulturního dědictví na Labsko-vltavské vodní cestě“ je řešen v rámci programu Národní a kulturní identity administrovaného Ministerstvem kultury ČR. Řešení projektu je rozvrženo na roky 2018 až 2022. Hlavním cílem projektu je dokumentace existujícího technického dědictví objektů na Labsko-vltavské vodní cestě a jejich stavebních a technologických prvků a zpřístupnění těchto technických památek široké veřejnosti.

Hlavním výstupem projektu v roce 2019 byl softwarový nástroj pro dokumentaci a evidenci technického dědictví za využití moderních technologií pro širokou i odbornou veřejnost. Odborné veřejnosti umožňuje sdílení informačních zdrojů kompetentních organizací v oblasti správy, provozu a údržby objektů na Labsko-vltavské vodní cestě. Software byl sestrojen na bázi expertního systému s možností sdílení informací webovým rozhraním s různými uživatelskými a administrátorskými úrovněmi (právo vkládat data, editovat, prohlížet).

Databáze VD
 
Mapy VD
 
about project