Menu
Login:      Heslo:       Přihlásit
Login:      Heslo:       Přihlásit
Software

Dokumentace a evidence technického kulturního dědictví na Labsko-vltavské vodní cestě

Softwarový nástroj byl vyvinut v rámci projektu NAKI II č.: DG18P02OVV004 pro dokumentaci a evidenci technického dědictví za využití moderních technologií s možností sdílení informačních zdrojů kompetentních organizací v oblasti správy, provozu a údržby objektů na Labsko-vltavské vodní cestě. Software byl sestrojen na bázi expertního systému s možností sdílení informací webovým rozhraním s různými uživatelskými a administrátorskými úrovněmi (právo vkládat data, editovat, prohlížet).

Databázové operace umožňují komunikaci více informačních zdrojů kompetentních organizací, což je nutným předpokladem pro efektivní plánování a řízení modernizací a prezentace objektů technického dědictví na Labsko-vltavské vodní cestě široké veřejnosti.

Databáze VD
 
Mapy VD
 
Katalog dokumentů

 

Popis funkce software - návod k použití
Technická dokumentace výsledku včetně popisu jeho funkčnosti je k dispozici v souboru: SoftwareLVVC_Navod.pdf

Licenční podmínky
Majitelem tohoto software je: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6. Autorem software je tým Katedry hydrotechniky ve složení: doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur, Ing. Martin Horský, Ph.D., Ing. Tomáš Kašpar, Ing. Martin Králík, Ph.D., Ing. Jitka Kučerová, CSc., Ing. arch. et Mgr. Klára Nedvědová, Ing. Petra Nešvarová Chvojková, Ph.D., Ing. Milan Zukal, Ph.D.

Tento software je zájemcům k dispozici volně k použití bez licenčního poplatku. V základní uživatelské úrovni je software přístupný z webové aplikace bez omezení, v rozšířené uživatelské úrovní je pro přístup do webové aplikace třeba získat uživatelský účet. Správcem uživatelských účtů je Ing. Martin Horský, PhD., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, tel. (+420) 22435 4614, e-mail: martin.horsky@fsv.cvut.cz.

Poděkování
Tento software byl vypracován jako hlavní plánovaný výsledek projektu NAKI II č.: DG18P02OVV004, řešeného v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) administrovaného Ministerstvem kultury ČR.

Stažení a instalace software
Program je zpracován formou webové aplikace dostupné na adrese: https://www.lvvc.cz, ze které se přímo spouští.