Menu
Login:      Heslo:       Přihlásit
Login:      Heslo:       Přihlásit

Regulační úpravy v úseku Ústí nad Labem - státní hranice s Německem

Cílem regulačních úprav splavnění vodního toku je zajištění požadovaných parametrů vodní cesty pomocí realizace prohrábek a soustřeďovacích staveb pro soustředění průtoku do užšího profilu, ve kterém protéká stejný průtok s větší hloubkou. Tím se regulační splavnění liší od kanalizačního splavnění, které předpokládá výstavbu kaskády jezů. Úsek Labe pod VD Střekov v Ústí nad Labem po státní hranici s Německem je splavněn pouze pomocí regulačních úprav stejně jako skoro celé německé Labe, na kterém je vybudován jediný jez Geesthacht. Tento jez odděluje německé regulované Labe délky 582 km od slapového úseku délky cca 150 km. Český regulovaný úsek Labe pod VD Střekov je dlouhý přibližně 40 km a regulační úpravy zde zajišťují omezenou splavnost se spolehlivostí zajištění plavby pouze cca 54 %. To je dáno zejména poměrně vysokým podélným sklonem Labe v tomto úseku, který je dvakrát větší než sklon Labe v Německu. Z uvedeného důvodu je dlouhodobě připravováno zlepšení plavebních podmínek realizací nového jezu Děčín v ř. km 737,12. Regulační úpravy na českém dolním Labi byly vybudovány na přelomu 19. a 20. století a jsou zde přehledně dokumentovány ve třech charakteristických úsecích.
Foto 1
 
Foto 1
 
Foto 1