Menu
Login:      Heslo:       Přihlásit

Tým a kontakt

Výzkumný tým je tvořen pracovníky Katedry hydrotechniky Fakulta stavební ČVUT v Praze ve složení:
doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur – vedoucí týmu
Ing. Martin Horský, Ph.D.
Ing. Tomáš Dally, Ph.D.
Ing. Martin Králík, Ph.D.
Ing. Jitka Kučerová, CSc.
Ing. Petra Nešvarová Chvojková, Ph.D.
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.
Ing. Milan Zukal, Ph.D.
Ing. arch. et Mgr. Klára Nedvědová (2018 a 2019)

Na řešení projektu se významně podílí pracovníci státních podniků Povodí Vltavy a Povodí Labe:
Ing. Markéta Komárková – Povodí Vltavy, státní podnik
Ing. Miroslav Bartoň – Povodí Vltavy, státní podnik
Ing. Ivan Beran – Povodí Labe, státní podnik
Mgr. Veronika Dolenská – Povodí Labe, státní podnik
Ing. Lukáš Drahozal – Povodí Labe, státní podnik
Bc. Jan Kučera – Povodí Labe, státní podnik

Na projektu se také podíleli tito studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze:
Ing. Martin Hladík, Václav Juránek, Dung Minh Le, Jan Sklenář, Nela Tomanová, David Vágner, Lucia Vachová.

Kontakt:
E-mail: fosumpaur@fsv.cvut.cz
Tel.: 224 354 425

img