Menu
Login:      Heslo:       Přihlásit
Login:      Heslo:       Přihlásit

Veřejné přístavy na LVVC

Přístavy tvoří neoddělitelnou součást vnitrozemských vodních cest, nezbytnou pro zajištění vodní dopravy a její návaznosti na ostatní suchozemské druhy dopravy. Přístavem rozumíme soubor pozemků, staveb, zařízení včetně plovoucích zařízení, pozemních komunikací nebo jejich součástí a drah bezprostředně územně a funkčně souvisejících s přilehlou částí vodní cesty a navazujících na ni a přístavního bazénu (vodní plochy potřebné pro stání plavidel), nábřežních zdí s vyvazovacím zařízením, případně šikmého břehu a vyvazovacích daleb, které umožňují stání plavidel, nakládku a vykládku věcí, nástup a výstup osob, opravy, údržbu a ochranu plavidel. V následujícím přehledu uvádíme základní údaje o veřejných přístavech, jejichž seznam spravuje plavební úřad dle zákona o vnitrozemské plavbě. Některé z veřejných přístavů plní také ochrannou funkci, což znamená, že zajišťují svým umístěním na vodní cestě nebo stavebními úpravami bezpečné stání plavidel a možnost bezpečného přístupu na plavidla také v případě vysokého vodního stavu, zámrazy nebo chodu ledu. Kromě veřejných a neveřejných přístavů se na vodní cestě lze setkat s celou řadou dalších prvků dopravní infrastruktury, mezi které patří překladiště, vývaziště a kotviště. Jejich prezentace je však již nad rámec našeho webu.
nahled
 
nahled
 
nahled
 
 
- uvedeno na seznamu kulturních památek ČR