Menu
Login:      Heslo:       Přihlásit

O projektu

Projekt „Dokumentace a prezentace technického kulturního dědictví na Labsko-vltavské vodní cestě“ je řešen v rámci programu Národní a kulturní identity administrovaného Ministerstvem kultury ČR. Řešení projektu je rozvrženo na roky 2018 až 2022. Hlavním cílem projektu je dokumentace existujícího technického dědictví objektů na Labsko-vltavské vodní cestě a jejich stavebních a technologických prvků a zpřístupnění těchto technických památek široké veřejnosti.

Hlavním výstupem projektu v posledním roce řešení 2022 bylo uspořádání výstavy „Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty“, která mapuje historii a vývoj této vodní cesty. V rámci výstavy vznikla i kniha jako kritický katalog výstavy. Výstava se soustředí na novodobé dějiny úprav Labsko-vltavské vodní cesty od počátku 19. století, kdy splavnění Vltavy a Labe bylo realizováno napřed regulačními úpravami. Od konce 19. století byla zahájena realizace kanalizačního splavnění pomocí výstavby souvislé kaskády 34 zdymadel. Výsledkem tohoto 125 let dlouhého úsilí je Labsko-vltavská vodní cesta, jak ji známe dnes. Součástí výstavy je i kritický katalog ve formě knihy, jejíž elektronická verze je zde volně dostupná. Expozice výstavy na Stavební fakultě skončila v lednu 2023 a nyní se připravují další místa jejího umístění.

V roce 2019 byl hlavním výstupem projektu softwarový nástroj pro dokumentaci a evidenci technického dědictví za využití moderních technologií pro širokou i odbornou veřejnost. Odborné veřejnosti umožňuje sdílení informačních zdrojů kompetentních organizací v oblasti správy, provozu a údržby objektů na Labsko-vltavské vodní cestě. Software byl sestrojen na bázi expertního systému s možností sdílení informací webovým rozhraním s různými uživatelskými a administrátorskými úrovněmi (právo vkládat data, editovat, prohlížet).

Databáze VD
 
Mapy VD
 
about project