Menu
Login:      Heslo:       Přihlásit

VÝSTAVA   -   PRÁVĚ NYNÍ, PRODLOUŽENO!!

Srdečně vás zveme na výstavu „Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty“

  • Kde: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice.

  • Kdy: 8. 11. 2022 - 31. 1. 2023 v pracovní dny od 9 do 18h.

  • Přístupné volně a zdarma.

  • Vernisáž výstavy proběhla 13. 12. 2022

  • Komentované prohlídky pátek 20.1. a čtvrtek 26.1. od 14:00

  • Mimořádně bude výstava přístupná v sobotu během dne otevřených dveří fakulty 28.1. od 9:00 do 14:00

Výstava „Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty“ mapuje historii a vývoj Labsko-vltavské vodní cesty. Výstava se soustředí na novodobé dějiny úprav Labsko-vltavské vodní cesty od počátku 19. století, kdy splavnění Vltavy a Labe bylo realizováno napřed regulačními úpravami. Od konce 19. století byla zahájena realizace kanalizačního splavnění pomocí výstavby souvislé kaskády zdymadel. Výsledkem tohoto 125 let dlouhého úsilí je Labsko-vltavská vodní cesta, jak ji známe dnes. Zásluhou technické erudice našich předků tak vznikl soubor 34 unikátních vodních děl, které dodnes slouží svému účelu. Výstava mapuje Vltavskou vodní cestu od slapské přehrady po Mělník a Labskou vodní cestu od Pardubic po státní hranici s Německem. Přestože základním účelem je zajištění plavebních podmínek na této vodní cestě, vybudovaný soubor objektů slouží dle původních plánů dodnes také pro řadu dalších účelů, kterými je ochrana před povodněmi, zásobování vodou, využití obnovitelné vodní energie a rekreace. Řada objektů na Labsko-vltavské vodní cestě tvoří součást národního fondu nemovitého kulturního dědictví a některé objekty mají statut kulturních památek. Smyslem výstavy je upozornit na existenci tohoto unikátního souboru historických vodních děl s jedinečnou historií a celospolečenským významem a prohloubit zájem o technické vzdělávání, které má u nás hlubokou tradici. Výstava vznikla v rámci projektu „Dokumentace a prezentace technického kulturního dědictví na Labsko-vltavské vodní cestě“ s identifikačním číslem DG18P02OVV004. Projekt je řešen v rámci programu NAKI II financovaného Ministerstvem kultury ČR.

Pavel Fošumpaur

Expozice na panelech:

- Úvodní panel
- Mapa Labsko-vltavské vodní cesty a webová aplikace
- Historie Labsko-vltavské vodní cesty
- Víceúčelový charakter Labsko-vltavské vodní cesty
- Modernizace Labsko-vltavské vodní cesty
- Využití vodní energie
- Přístavy
- Osobnosti na Labsko-vltavské vodní cestě
- Funkční vzorek zdymadla
- Panely 34 vodních děl na Labsko-vltavské vodní cestě
- Regulační úpravy na dolním úseku Labe

Exponáty:

- Interaktivní model zdymadla s jezem, komorou, elektrárnou a slalomovým kanálem
- Kiosek s webovou aplikací www.lvvc.cz
- Velkoplošná obrazovka s videoprojekcí (Časorpostorový vývoj LVVC)
- Model plánovaného plavebního stupně Děčín (od 15.11.)

Autorský kolektiv výstavy: doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur, Ing. Martin Horský, Ph.D., Ing. Tomáš Kašpar, Ph.D., Ing. Martin Králík, Ph.D., Ing. Jitka Kučerová, CSc., Ing. Petra Nešvarová Chvojková, Ph.D., Ing. Milan Zukal, Ph.D.

Kritický katalog výstavy: Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty; 114 s; FSv ČVUT v Praze; 2022;